Księgowość, prawo, doradztwo, networking

JPK – nowość dla mikroprzedsiębiorców

JPK to nic innego jak jednolity plik kontrolny udostępniania organom podatkowym tj. przynależnym do podatnika Urzędom Skarbowym w określonym formacie – schemat XML, co umożliwia automatyczną analiżę przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. My jako biuro obsługujemy firmy w zakresie JPK już od ubiegłego roku, temat jest nam juz znany. Pliki kontrolne wysłane przez biuro zawierają księgi rachunkowe; wyciągi bankowe, magazyn towarowy, ewidencja VAT, faktury Vat, Ewidencję przychodów i podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wysłane pliki kontrolne usprawnią organom kontrolującym przeprowadzanie czynności sprawdzających w tym kontroli krzyżowych, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego jak i kontroli  celno-skarbowej. Każdy podatnik ma obowiązek przekazywać co miesiąc bez wezwania Urzędu Skarbowego pełnej informacji dotyczącej powyżej danych. Systemy komputerowe w organach kontrolujących działają sprawnie i przez ostatni rok Urzędy Skarbowe odkrywały nieprawidłowości, np.nie zaksięgowana korekta u kontrahenta w tym samym terminie co u naszego klienta, a więc, jeżeli dokument zostanie zaksięgowany nie zgodnie z terminem zostanie to zauważone i wymagać będzie skorygowania i naniesienia zmian.  Podatnicy rozliczający się kwartalnie mimo to mają obowiązek dostarczenia kompletnego JPK co miesiąc. Także ważne jest aby dokumenty dostarczać w terminie.