Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Jakie podatki są związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i których z nich można uniknąć?

Prowadząc przedsiębiorstwo należy mieć na uwadze obowiązek płacenia danin publicznych. W zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa wysokość, jak i rodzaje podatków są różne. Co do zasady jedynym podatkiem, którym objęci są wszyscy przedsiębiorcy jest podatek dochodowy.

Różne formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Wysokość podatku dochodowego jest uzależniona nie tylko od kwoty dochodu, ale też od samej stawki podatku. Ta natomiast wynika wprost z wybranej przez podatnika formy opodatkowania. W obecnym systemie podatkowym przedsiębiorca może wybrać cztery formy opodatkowania:
-opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej 17% i 32% od nadwyżki 85 528 zł dochodu,
-opodatkowanie w formie liniowej 19%,
-opodatkowanie ryczałtem,
-opodatkowanie według karty podatkowej.
Wybór formy opodatkowania jest zależny od wielu czynników. Miedzy innymi od samego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (nie każda działalność może być opodatkowana ryczałtem lub kartą podatkową, od wysokości dochodów (co do zasady podatnik osiągający wysokie dochody wybierze opodatkowanie w formie liniowej), czy też od wysokości kosztów (niskie koszty, lub ich brak może spowodować, że przedsiębiorcy bardziej będzie opłacało się opodatkowanie w formie ryczałtu, a nie na zasadach ogólnych).

VAT? Nie zawsze.

Drugim najpopularniejszym podatkiem, którym obciążeni są przedsiębiorcy jest podatek od towarów i usług. Należy jednak w tym momencie zaznaczyć, że w pewnych sytuacjach przedsiębiorca nie ma obowiązku być zarejestrowany jako podatnik VAT. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy podlega on pod zwolnienie podmiotowe (tj. limit roczny obrotów nie przekracza 200 000 zł), lub gdy dokonywana przez niego sprzedaż podlega pod zwolnienie przedmiotowe. W przypadku korzystania ze zwolnienia podmiotowego, konieczne jest pilnowanie wysokości osiąganego dochodu, ponieważ w momencie przekroczenia limitu powstaje obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Automatycznie czynność, która spowodowała jego przekroczenie, jest już opodatkowana.
Należy również zaznaczyć, że niektórzy przedsiębiorcy już od pierwszej sprzedaży muszą być czynnymi podatnikami VAT. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy dokonują:
-sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
-sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
-sprzedaży budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
-sprzedaży terenów budowlanych,
-sprzedaży nowych środków transportu,
oraz świadczenia usług:
-prawniczych,
-w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
-jubilerskich.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych to kolejna danina publiczna, która może, ale nie musi wystąpić w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Może się on pojawić przede wszystkim wtedy, gdy przedsiębiorca zawiera umowę sprzedaży czy pożyczki. Stawka podatku kształtuje się różnie w zależności od rodzaju zawartej przez podatnika umowy.

Podatek od nieruchomości

W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada nieruchomości na własność, jego obowiązkiem jest coroczna zapłata podatku od nieruchomości. Jego wysokość jest uzależniona od uchwały (prezydenta, burmistrza, wójta). Nie może jednak przekraczać wysokości maksymalnej wskazanej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.