Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Jakie jest zadanie tak zwanej Białej listy podatników VAT?

Od pierwszego września 2019 roku ma zacząć obowiązywać Biała lista podatników VAT. Jest to kolejne rozwiązanie ustawodawcy mające na celu uszczelnienie podatku od towarów i usług.

Co będzie zawierać Biała lista podatników VAT?

Zgodnie z projektem ustawy Białą listę podatników VAT będzie prowadził Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Lista ta będzie dostępna w postaci elektronicznej, a dostęp do niej będzie bezpłatny. Biała lista podatników VAT będzie zawierała następujące informacje o wyszukiwanym podmiocie:
–nazwę lub imię i nazwisko,
–numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT,
–numer identyfikacyjny REGON,
–numer PESEL,
–numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
–adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
–adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności – w stosunku do osoby fizycznej,
–imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu gospodarczego oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
–imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
–imię i nazwisko lub nazwę wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,
–daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
–podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
–numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Obowiązki i sankcje związane z wprowadzeniem Białej listy podatników VAT

Jednym z obowiązków wprowadzonym przez Białą księgę podatników VAT będzie każdorazowe sprawdzenie numeru konta bankowego kontrahenta przed dokonaniem płatności za pośrednictwem np. przelewu bankowego w celu porównania czy numer wskazany przez kontrahenta jest zgodny z numerem podanym w Białej księdze podatników VAT.
Ponadto ustawodawca przewiduje ograniczenie kwotowe w stosunku do dokonywanych przez podatnika przelewów bankowych na rzecz kontrahenta. Zgodnie z projektem ustawy w przypadku dokonania przelewu na kwotę przekraczającą 15 000 zł na rachunek bankowy dostawcy towaru lub usługi, który nie został umieszczony na białej liście podatników VAT, nie będzie przysługiwało mu prawo do zaliczenia tego typu wydatku do kosztów uzyskania przychodu.
Kolejną sankcją przewidzianą przez ustawodawcę będzie solidarna odpowiedzialność ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu danej transakcji gospodarczej, w przypadku gdy kontrahent nie uiści należności VAT, w sytuacji gdy nabywca wykonał przelew na rachunek bankowy niewidniejący na Białej liście podatników VAT. Co istotne powyższe sankcje zaczną być stosowane od 01 stycznia 2020 roku.
Oprócz wystąpienia opóźnienia w stosowaniu sankcji należy również zaznaczyć, że wskazanych wyżej sankcji będzie można również uniknąć. Odpowiedzialność solidarna nie wystąpi pod warunkiem, że w terminie trzech dni od momentu zlecenia przelewu na nieujawniony rachunek bankowy, nabywca towaru lub usługi zawiadomi właściwego dla kontrahenta naczelnika urzędu skarbowego, o zaistniałych okolicznościach. Ponadto solidarna odpowiedzialność nie wystąpi równie, gdy pomimo wykonania przelewu na numer rachunku bankowego nieujętego na Białej liście podatników, zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.