Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Jak rozliczać koszty składek na ubezpieczenie AC, OC i NNW w świetle obowiązujących od 2019 roku przepisów dotyczących wykorzystywania samochodów osobowych w działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcy często w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykorzystują samochody osobowe w ramach umowy leasingu operacyjnego. Na podstawie takich umów przedsiębiorcy są zobowiązani między innymi opłacać składki na ubezpieczenia AC, OC i NNW.

Czy składki na ubezpieczenia AC, OC i NNW należy rozliczać w kosztach uzyskania przychodów w ramach limitu 150 000 zł?

Do nowej kwoty limitu obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku w wysokości 150 000 zł przedsiębiorca jest obowiązany zaliczyć koszt związany z ubezpieczeniem AC. Rozliczeniu w ramach wyżej wskazanego limitu nie będą podlegały wydatki na pozostałe ubezpieczenia tj. OC i NNW.
Powyższe wynika wprost z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art., 23 ust. 1 pkt 47 (tożsama treść z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

W jaki sposób zaliczać wydatki na poszczególne ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawach dotyczących podatków dochodowych przedsiębiorca korzystający z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, w przypadku gdy wartość samochodu przekracza 150 000 zł jest obowiązany rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów wydatki na ubezpieczenie w następujący sposób:
-składka na ubezpieczenie AC- w wysokości proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia,
-składka na ubezpieczenie OC- w pełnej wysokości,
-składka NNW- w pełnej wysokości.

Przykład rozliczenia AC:

Podatnik zawarł umowę ubezpieczenia dla samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, którego wartość ubezpieczenia wyniosła 175 000 zł. Koszt polisy ubezpieczeniowej w zakresie AC wynosi 5000 zł, a OC 1000 zł. Zgodnie z powyżej wskazanymi danymi limit ubezpieczenia AC wynosi:
150 000/ 175 000 x 5000= 4285,71 zł
Wartość polisy, która może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów łącznie z ubezpieczeniem OC wynosi 5285,71 zł. Należy również zaznaczyć, że powyższe znajduje swoje potwierdzenie w wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego (por. m. in. Interpretacja indywidualna z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.179.2019.1.SJ).

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.