Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Jak praca wpływa na poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości to stan psychiczny powstały na skutek samooceny, postawy w stosunku do samych siebie. Samoocena z kolei, to zespół sądów i opinii, odnoszonych do własnej osoby, a dotyczących właściwości fizycznych, psychicznych i społecznych.

To właśnie poczucie własnej wartości w dużej mierze determinuje jakość życia, gdyż pozwala nam uczciwie ocenić swoją wartość oraz doceniać swoje umiejętności, nie uważając się za gorszych od innych osób.

Pracownik znający swoje atuty jest też świadomy swoich słabych stron i ograniczeń, nad których poprawą stara się nieustannie pracować. To dzięki większej samoświadomości jest lepszym współpracownikiem i partnerem do pracy twórczej. Pracownik pewny siebie, z dużo większą łatwością potrafi upomnieć się o awans, podwyżkę, czy podkreślać swoją rolę w organizacji..

Należy w tym miejscu podkreślić, że również i szefowie powinni pracować nad budowaniem i wzmacnianiem poczucia własnej wartości, gdyż częstą przyczyną porażki w biznesie, jest strach menedżera przed podejmowaniem decyzji.

Pewny siebie menedżer akceptuje siebie i swoich współpracowników…

… ufa własnym decyzjom, nie boi się odpowiedzialności i doskonale zna swoje możliwości oraz słabości. Aby osiągnąć wyznaczone cele, stara się także budować i wzmacniać poczucie wartości u swoich podwładnych. Przejawia się to w akceptacji ich opinii, wskazywaniu obszarów do poprawy, docenianiu dobrze wykonanej pracy, zachęcaniu podwładnych do samodzielności, aby skłonić ich do samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

Przełożony mający poczucie własnej wartości, wpływa pozytywnie na swoich podwładnych, podnosząc ich samoocenę.

To z kolei zachęca pracowników do działania oraz w dużym stopniu wpływa na chęć ich rozwoju osobistego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Duże znaczenie ma również proces zrozumiałej i dwukierunkowej komunikacji, tj.: wydawanie jednoznacznych i nie wymagających dodatkowych interpretacji poleceń, a więc takich, aby pracownicy nie musieli domyślać się, co miał na myśli ich przełożony. Ważne jest również zachęcanie do wyrażania własnych myśli, słuchanie pomysłów innych czy uczciwe wskazywanie błędów.

Reasumując –  samoocena ulega zmianom, a wartość, którą przypisujemy sobie samym nie jest czymś stałym danym raz na zawsze. Są takie doświadczenia w życiu, które mogą szybko ją obniżyć, jednak warto pamiętać o tym, że są sposoby pozwalające wypracować poczucie własnej wartości. Jednym z nich jest praca – musimy starać się znajdować przyjemność w swoich zadaniach, nie umniejszając swoich osiągnięć i mówić o nich śmiało na szerokim forum. Robić więcej tego, co nam dobrze idzie i mniej tego, w czym się nie sprawdzamy.

Najważniejsze jest to, aby poznać swoje mocne strony, nauczyć się szacunku do siebie, wydobyć własne zasoby i świadomie z nich korzystać.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.