Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Jak pod względem podatkowym rozliczyć wstępną opłatę leasingową od samochodu osobowego?

Używanie aut osobowych na podstawie umowy leasingu, to bardzo popularne rozwiązanie wśród przedsiębiorców. Wraz z rozpoczęciem 2019 roku zmieniły się przepisy związane z rozliczaniem zarówno rat leasingów, jak i eksploatacji samochodów osobowych w firmie. Mimo, że od zmian minęły już ponad dwa lata wiele osób nadal nie wie w jaki sposób prawidłowo rozliczyć faktury związane z leasingiem w kosztach podatkowych. W niniejszym wpisie zajmiemy się zagadnieniem opłaty wstępnej.

Wstępna opłata leasingowa jako koszt uzyskania przychodu

Zasada ogólna wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Powyższe oznacza, że aby móc zaliczyć poniesiony przez przedsiębiorcę wydatek do kosztów uzyskania przychodów musi on wykazać jego związek z osiągniętym przychodem. Ponadto wydatek ten nie może znaleźć się na negatywnej liście wydatków znajdujących się w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które są wykluczone z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Czy wstępna opłata leasingowa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

Jak wskazano wcześniej, co do zasady kosztem uzyskania przychodów może być każdy wydatek, który ma związek z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i ma wpływ na osiągnięcie przychodu, oraz nie jest wyłączony z kosztów na podstawie art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu nie są opłaty wynikające z umowy leasingu samochodu w wysokości przekraczającej proporcję w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu.
Powyższe oznacza to, że w przypadku leasingu samochodów osobowych, których wartość przekracza 150 000 zł, przedsiębiorca ma możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wyłącznie wartość wstępnej opłaty leasingowej obliczonej proporcjonalnie do wysokości 150 000 zł.

W jaki sposób wyliczyć proporcję do leasingu samochodu o wartości powyżej 150 000 zł?

Dla wyjaśnienia sposobu wyliczenia proporcji posłużymy się następującym przykładem:
Samochód wzięty przez podatnika w leasing będzie wykorzystywany w sposób mieszany. Jego wartość początkowa to 140 000 zł netto, opłata wstępna to 30 000 zł netto. Aby określić jego wartość do wyliczenia współczynnika proporcji należy do kwoty netto dodać 50 % wartości podatku VAT, który nie może zostać odliczony:
140 000 zł + 16 100 zł (połowa VAT)= 156 100 zł
Wyliczenie proporcji:
150 000/156 100=0,96
Wysokość opłaty wstępnej możliwej do rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu:
33 450 (kwota netto+ połowa VAT) x 0,96=32 112 zł

Czy wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, czy proporcjonalnie w zależności od długości trwania umowy leasingu?

Kwestia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej w sposób jednorazowy na przestrzeni lat budziła wiele sporów. Obecnie stosowane rozwiązanie tj. zaliczanie wstępnej opłaty leasingowej do kosztów podatkowych jest rezultatem jednolitej linii orzeczniczej, którą wypracowały sądy administracyjne. Ich tezę potwierdziło Ministerstwo Finansów, które w piśmie Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych nr DD6/033/87/ORK/11/PK-1299 z dnia 5 grudnia 2011 r. do Departamentu Polityki Podatkowej wskazało, że wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie w stosunku do czasu trwania umowy leasingu.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.