Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Inteligencja emocjonalna w pracy – co warto wiedzieć?

Każdy z nas doskonale rozumie, że emocje są nieodłącznym elementem życia, gdyż tam, gdzie pojawia się człowiek, tam pojawiają się emocje. Prawdą jest też to, że nie jesteśmy w stanie oddzielić emocji w sferze osobistej i zawodowej. Dlatego też nie unikniemy ich także w środowisku pracy. Nie można ich lekceważyć, lecz warto dobrze nimi zarządzać. I tu nieodzowna jest właśnie inteligencja emocjonalna.

Czym jest inteligencja emocjonalna (EQ)?

Inteligencja emocjonalna to pojęcie, które pojawia się w mowie potocznej, literaturze, Internecie, funkcjonuje też w obszarze biznesu.

Pojęcie to obejmuje:
– umiejętność rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych, a także emocji innych osób oraz
– zdolność do radzenia sobie z własnymi uczuciami i stanami emocjonalnymi innych.

Inteligencja emocjonalna przydaje się właściwie na każdym stanowisku. Szczególne znaczenie ma jednak na stanowiskach wymagających współpracy z ludźmi czy kontaktu z klientem. Wysokim wskaźnikiem powinny cechować się te osoby, które wyznaczone są do kierowania tj. w przypadku stanowisk menedżerskich, związanych z zarządzaniem zespołami ludzi.

Każdy lider z rozwiniętym EQ jest zdolny efektywnie wpływać na zespół.

Zatem do czego niezbędna jest empatyczność? Otóż jest niezbędna do:
– bycia w kontakcie,
– redukowania napięć, niepokojów,
– efektywnego działania w przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych,
– do motywowania pracowników.

Dzięki inteligencji emocjonalnej menadżer będzie miał możliwość:

– dostosowywania tempa pracy do psychofizycznych możliwości jednostek,
– określania potencjału danej osoby,
– przydzielania odpowiednich zadań,
– dobierania szkolenia do racjonalnych potrzeb.

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną w miejscu pracy?

Rozwijanie EQ, zarówno w życiu prywatnym, jak i miejscu pracy, jest procesem rozłożonym w czasie. Kompetencje w tym zakresie można podnosić poprzez czytanie odpowiedniej literatury, warsztaty, szkolenia, czy też spotkania z psychologiem.

Z książek, które polecamy, pomagających rozwinąć nie tylko intteligencję emocjonalną ale też sposób, w jaki komunikujemy się z ludźmi, serdecznie polecamy bestseller Marshala B. Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”.

Inteligencja emocjonalna kształtuje się z zasadzie w działaniu. Najistotniejsze jest więc uważne i refleksyjne budowanie relacji i poprawianie komunikacji. Praca nad inteligencją emocjonalną polega głównie na zrozumieniu swoich emocji i rozpoznaniu dotychczasowych schematów zachowań. Niezwykle ważne jest także uświadomienie sobie naszych mocnych i słabych stron.

W kontaktach ze współpracownikami i przełożonymi należy reagować spokojnie i z namysłem. Działanie impulsywne może bowiem spowodować, że wyciągniemy pochopne wnioski, źle ocenimy zachowania innych i w efekcie zareagujemy nieadekwatnie do sytuacji.
Empatię powinniśmy rozwijać przez branie pod uwagę poglądów i potrzeb wszystkich osób w zespole. Starajmy się taktowanie pytać o potrzeby innych. Błędne jest bowiem założenie, że dokładnie wiemy, co myślą i czują inni.

Co może oznaczać brak inteligencji emocjonalnej?

Przede wszystkim przyczynia się  do nieumiejętności radzenia sobie ze stresem i gniewem, negowania opinii i pomysłów współpracowników, wyrażania krzywdzących sądów, małej motywacji do działania, frustracji i niezadowolenia. To wszystko raczej przeszkadza, a nie pomaga w karierze zawodowej.

Warto więc systematycznie rozwijać osobiste i społeczne kompetencje związane ze sferą emocji w pracy. Im będą one lepsze, tym bardziej satysfakcjonująca może stać się zarówno nasza kariera, jak i życie prywatne.