Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Informacje dotyczące PUE ZUS

​​​​​​Od dnia 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to narzędzie ułatwiające dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli tylko płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób.

Od dnia 1 stycznia 2023 r., obowiązkiem tym będą objęci wszyscy przedsiębiorcy, tj.:
– płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób,
– właściciele małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników,
– płatnicy, którzy płacą składki tylko za siebie.

Zatem najpóźniej do dnia 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek:
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
powinni mieć zarejestrowany profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

PUE ZUS jest dużym ułatwieniem, dlatego nie radzimy czekać na ostatnią chwilę i już teraz przystąpić do rejestracji profilu. Można to zrobić osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS.

W jaki sposób osoba fizyczna może upoważnić inną osobę do swojego profilu płatnika na PUE ZUS?

Celem upoważnienia innej osoby do swojego profilu płatnika na PUE ZUS, należy dla niej złożyć w ZUS pełnomocnictwo, korzystając z gotowego formularza ZUS PEL „Pełnomocnictwo”:
– w formie papierowej w placówce ZUS lub
– w formie elektronicznej – przez PUE ZUS.

W jaki sposób wypełnić formularz? Wyjaśniamy to poniżej:

W sekcji „Zakres pełnomocnictwa” – trzeba zaznaczyć pole „do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS”, wpisać datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika na PUE ZUS; można też podać datę końca nadanego upoważnienia, zaznaczyć, że pełnomocnictwo jest udzielane do roli płatnik składek.

Pełnomocnictwo składane elektronicznie może być podpisane:
– profilem zaufanym,
– podpisem osobistym (e-dowodem) lub
– kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W jaki sposób osoba prawna może upoważnić inną osobę do swojego profilu płatnika na PUE ZUS?

Celem upoważnienia innej osoby do swojego profilu płatnika na PUE ZUS, należy dla niej złożyć w ZUS pełnomocnictwo, korzystając z gotowego formularza ZUS PEL „Pełnomocnictwo”:
– w formie papierowej w placówce ZUS lub
– w formie elektronicznej – przez PUE ZUS.

W jaki sposób wypełnić formularz? Wyjaśniamy to poniżej:

W sekcji „Zakres pełnomocnictwa” – trzeba zaznaczyć pole „do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS”, wpisać datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika na PUE ZUS; można też podać datę końca nadanego upoważnienia, zaznaczyć, że pełnomocnictwo jest udzielane do roli płatnik składek.

Jeśli spółka ma wielu przedstawicieli, którzy zgodnie z wpisem do KRS wspólnie muszą udzielać pełnomocnictwa, to do formularza PEL należy dołączyć  załącznik PEL-Z. Załącznik musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli.

Pełnomocnictwo składane elektronicznie może być podpisane:
– profilem zaufanym,
– podpisem osobistym (e-dowodem) lub
– kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jak założyć profil w ZUS?

Krok 1 – wybierz, w jaki sposób chcesz założyć profil

1. Wejść na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).

2. Wybierz, dla kogo zakładany jest profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm].

Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP.

Krok 2 –  wprowadź dane

W formularzu rejestracyjnym podajemy standardowe dla wniosków urzędowych dane jak imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres e-mail; można też podać numer telefonu; jeśli wybierzemy rejestrację [Dla przedsiębiorców], należy wpisać również swój NIP. Warto pamiętać, że na stronie PUE ZUS wprowadzamy unikalny adres e-mail albo unikalny numer telefonu; w przypadku wprowadzenia adresu e-mail, który jest już przypisany oraz zweryfikowany do innego profilu, wówczas pojawi się komunikat, że rejestracja jest niemożliwa; dotyczy to również numeru telefonu.

Krok 3 –  wybierz metodę identyfikacji i załóż profil

Wybierz sposób rejestracji:
– za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
– za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
– za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl),
– za pomocą formularza rejestracji.

Przy rejestracji za pomocą login.gov.pl, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie.

Przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji (przycisk [DO REJESTRACJI]), należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola,
w ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty; na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.