Księgowość, prawo, doradztwo, networking

GTU, czyli obowiązkowe oznaczenie towarów i usług w nowym JPK_VAT obowiązującym od 1 października 2020 r.

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT, który będzie obowiązywać od 1 października 2020 roku wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. W niniejszym wpisie przedstawimy Państwu, jak ten obowiązek będzie wyglądał w praktyce.

Do czego będą stosowane oznaczenia GTU?

Dla wybranych towarów ustawodawca przewidział oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od numerów „11” do „13”.

Oznaczenie Grupa towarów lub usług
GTU_01 napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie)
GTU_02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u. (np. benzyny silnikowe czy olej napędowy)
GTU_03 1) olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

2) oleje smarowe,

3) pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,

4) oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,

5) preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05 odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do u.p.t.u. (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające czy odpady szklane)
GTU_06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do u.p.t.u. (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne)
GTU_07 pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08 metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do u.p.t.u. oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do u.p.t.u. (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych)
GTU_09 leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
GTU_10 budynki, budowle i grunty
GTU_11 usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1*

Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego (np. WNT, import usług).

Kto będzie obowiązany stosować oznaczenia GTU?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów obowiązek stosowania oznaczeń GTU będzie ciążyć tylko na sprzedawcach. Oznacza to, że nabywcy nie będą mieli obowiązku wskazywać wyżej wymienionych oznaczeń na Jednolitych Plikach Kontrolnych.

Czy oznaczenia GTU będzie można korygować?

Jeżeli sprzedawca poprawnie wystawiła fakturę, jednak dokonał błędu w przypisaniu odpowiedniego kodu GTU może dokonać korekty poprzez całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym (jeżeli jeszcze nie wysłałeś pierwotnego JPK) lub poprzez pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.