Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Estoński CIT- Ministerstwo Finansów podało więcej szczegółów

Niedawno w jednym z naszych wpisów na blogu przedstawiliśmy Państwu koncepcję tak zwanego Estońskiego CIT-u. Estoński CIT jest rozwiązaniem, które wprowadza zmianę momentu zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Aktualnie w Polsce podatek ten płacony jest przez firmy od wypracowanego w danym roku zysku. Wprowadzenie Estońskiego CITu ma na celu pobudzenie przedsiębiorstw do wzrostu ich inwestycji kosztem konsumpcji.

Więcej na ten temat:
https://concepcion.pl/czym-jest-tak-zwany-estonski-cit-ktory-zacznie-obowiazywac-od-1-stycznia-2021-roku/

W związku z tym, że zbliża się termin wprowadzenia Estońskiego CIT-u Ministerstwo Finansów przedstawiło więcej szczegółów w tym zakresie. Ustawodawca doprecyzował, kto będzie mógł skorzystać z Estońskiego CIT-u

Zgodnie z nowymi informacjami Estoński CIT to rozwiązanie dla:

-małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. W Polsce to kryterium spełnia niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych,
-spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.
Ponadto z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki:
-które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
-które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców,
-których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
-które wykazują nakłady inwestycyjne.

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

 

Jak długo będzie można korzystać z Estońskiego CIT-u?

Jak wynika z opublikowanego projektu ustawy, rozwiązanie to nie jest bezterminowe. Przedsiębiorcy będą mogli rozliczać Estoński CIT w okresie dwuletnim lub czteroletnim. Jednocześnie przepisy będą wymagać wzrostu nakładów o:
-15 % (nie mniej niż 20 tys. zł) w okresie dwuletnim lub
-33 % (nie mniej niż 50 tys. zł) w przypadku dużych inwestycji w ciągu czterech lat.
Warto ponadto wskazać, że podatnik, który wybierze Estoński CIT, będzie się musiał liczyć z utratą w tym czasie prawa do odliczania poniesionej wcześniej straty podatkowej. Będzie mógł ją odejmować od dochodu po wyjściu z tego systemu, o ile strata już się nie przedawni.
Istotne jest również to, że okresy rozliczania Estońskim CIT będzie można kontynuować, o ile podatnik nadal będzie spełniał wskazane wcześniej warunki.
Jeżeli natomiast przedsiębiorca będzie chciał zrezygnować z tej formy opodatkowania będzie zobowiązany poinformować organ podatkowy przesyłając  taką informację w deklaracji podatkowej za ostatni rok opodatkowania estońskim CIT-em.
Należy zaznaczyć, że jeżeli w okresie czteroletnim podatnik naruszy warunki estońskiego CIT, straci do niego prawo.

Dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z Estońskiego CIT-u Ministerstwo Finansów przygotowało specjalną ankietę, na podstawie której można dowiedzieć się, czy dany przedsiębiorca będzie uprawniony do stosowania Estońskiego CIT-u.

Link do ankiety:

https://www.podatki.gov.pl/estonski-cit/

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.