Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Drogi zegarek w uzasadnionych przypadkach może stanowić koszt uzyskania przychodów

Co do zasady organy podatkowe odmawiają możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów elementów garderoby, które mogłyby służyć przedsiębiorcy również do celów osobistych. Podejście to jednak może się zmienić, o czym świadczy jedna z nowszych interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 czerwca 2021 r., numer 0113-KDIPT2-1.4011.408.2021.1.DJD.

Zegarek adwokata jako koszt uzyskania przychodów

Składając wniosek o wydanie wyżej wskazanej interpretacji indywidualnej wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność prawniczą w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Działalność ta w przeważającej części polega na sporządzaniu pism procesowych oraz różnego rodzaju opinii prawnych, a poza tym zastępowaniu klientów przed sądami i organami administracji. Ewidencję czasu pracy dla poszczególnych klientów wnioskodawca prowadzi w programie excel, aby jego pomiar był jak najbardziej skuteczny potrzebuje do pracy urządzenia z funkcją stopera/chronografu, za pomocą którego możliwe jest dokładne odmierzanie czasu poświęcanego na poszczególne zadania, z możliwością natychmiastowego wstrzymania pomiaru w sytuacji, gdy np. telefon z sądu lub urzędu przerywa wykonywanie aktualnego zadania. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca musi odmierzać czas urządzeniem „podręcznym”, które musi mieć przy sobie, i które pozwala natychmiastowo dokonywać pomiaru, wstrzymywać go, kontynuować i podsumowywać czas konkretnego zadania. W związku z powyższym zamierzał nabyć zegarek mechaniczny („nakręcany”) produkcji rosyjskiej, którego cena wynosi 2 490 zł. Zaznaczył przy tym, że zamierza używać przedmiotowego zegarka jedynie w dniach, w których prowadzi działalność gospodarczą, gdyż tylko wtedy potrzebuje mieć przy sobie bezustannie urządzenie do dokładnego odmierzania czasu poświęcanego poszczególnym zadaniom.

Przychylne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.
We wskazanym powyżej art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarto katalog wydatków, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.
W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.
Jak zaznaczył w przedmiotowej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej „Biorąc pod uwagę, że wydatki na nabycie zegarka z funkcją chronografu nie są ujęte w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, to mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych, o ile istnieje związek tych wydatków, chociażby pośredni, z możliwością uzyskania przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Wykazanie tego związku spoczywa na podatniku i nie może następować w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego. Ocena, czy w danym przypadku zachodzi związek przyczynowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągnięciem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów powinna odbywać się przy uwzględnieniu wszystkich aspektów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym charakteru i rodzaju prowadzonej działalności.(…) Mając na uwadze powyższe okoliczności wynikające z powołanych przepisów prawa, w świetle zaprezentowanego opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieją podstawy by można było mówić o związku przyczynowo-skutkowym między poniesionym wydatkiem związanym z zakupem zegarka z funkcją chronografu, z prowadzoną przez Wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą i uzyskiwaniem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem przychodów. Zegarek z funkcją chronografu będzie odmierzał czas poświęcany na poszczególne zadania, realizowane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Pozwoli Mu rozliczyć czas poświęcony dla poszczególnych klientów, który jest podstawą wystawiania klientom faktur za usługi. Jednocześnie wydatek na zakup zegarka z funkcją chronografu nie jest wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. Tym samym pośrednio może przekładać się na uzyskiwane przez firmę Wnioskodawcy przychody.”.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.