Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z Kodeksem pracy wymiar urlopu jest uzależniony od stażu pracy pracownika i wynosi odpowiednio:

  • 20 dni na rok kalendarzowy dla pracowników ze stażem pracy poniżej 10 lat;
  • 26 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy co najmniej 10 lat

Należy jednak uważać, gdyż prawo do urlopu wypoczynkowego może ulec przedawnieniu!
Urlop wypoczynkowy należy wykorzystany do 31 grudnia?

Urlop wypoczynkowy to przywilej pracownika, z którego powinien skorzystać i wykorzystać go do 31 grudnia za dany rok. Jeżeli tak się nie stanie to z dniem 1 stycznia następnego roku ten urlop wypoczynkowy przechodzi w urlop zaległy.
Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

Na skorzystanie z zaległego urlopu wypoczynkowego pracownik ma czas do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. (Niewykorzystany urlop z 2021 roku należy wykorzystać do 30 września 2022 roku.)

Kto może przesunąć zaległy urlop?

Urlop wypoczynkowy wiąże obie strony stosunku pracy, dlatego jego przesunięcie może odbyć się w dwóch przypadkach:

  • na wniosek pracownika – w przypadku ważnego powodu
  • przez pracodawcę – jeśli nieobecność pracownika w znaczącym stopniu wpłynęłaby lub zakłóciła pracę firmy

Okoliczności dopuszczające zaległości urlopowe

Sytuacje, w których może dojść do zaległości urlopowych, zostały jasno określone w Kodeksie pracy. Do tych okoliczności należą:

  • wniosek pracownika – uzasadniony ważnym powodem (art. 164 § 1 KP)
  • wyjątkowa potrzeba pracodawcy (art. 164 § 2 KP)
  • usprawiedliwiona nieobecność w pracy (z przyczyny np. choroby), (art. 165 i 166 KP)
  • odwołanie urlopu pracownika ze względu na nieprzewidzianą (w chwili rozpoczynania urlopu) sytuację (art. 167 § 1 KP)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik ma niezbywane prawo do urlopu. Nie może zrzec się urlopu ani oddać do innej osobie. Dodatkowo pracodawca nie ma możliwości podczas trwania stosunku pracy zmieniać urlopu na ekwiwalent pieniężny. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.