Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, czyli taką, której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Założenie spółki z o.o. jest uwarunkowane wniesieniem kapitału zakładowego, którego wysokość musi wynosić co najmniej 5 000 zł. Spółkę z o.o. mogą założyć osoby fizyczne i osoby prawne. Dopuszczalne jest również założenie takiej formy działalności przez jedną osobę.

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli; odpowiada za nie sama spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. Ponadto za zobowiązania spółki mogą odpowiadać także członkowie jej zarządu subsydiarnie, tj. w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, jeśli nie zgłosili w porę wniosku o upadłość spółki.

Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Po zakończeniu roku spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe, na które składają się: rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa. Wszystkie te dokumenty należy przedłożyć w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejestrowym.

W spółce z o.o. opodatkowaniu podlega sama spółka, a nie wspólnicy. Podatek pobierany jest od dochodu spółki, które wynosi 19% jego wartości. Oprócz opodatkowania samego dochodu podatkowi podlegają również dywidendy wypłacane wspólnikom spółki. Oznacza to niejako podwójne opodatkowanie.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest opłacalne w takim przypadku, gdy działalność, jaką ma prowadzić, wiąże się z wniesieniem wysokiego kapitału i istnieje duże ryzyko jego utraty. Jeśli zaistnieje takie zagrożenie, to dzięki ograniczonej odpowiedzialności wspólników, wierzyciele są zaspokajani wyłącznie z majątku spółki.

Nie narusza to majątku osobistego, a ponoszone ryzyko kończy się na utracie wkładów wniesionych w majątek spółki.

Kolejną korzyścią prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. jest możliwość optymalizowania składki ZUS. Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wiąże się bowiem z obowiązkiem zatrudniania pracowników, a sami wspólnicy nie muszą odprowadzać składek. Zwolnienie z obowiązku płacenia składek obowiązuje jednak tylko w przypadku, gdy, spółkę tworzy więcej niż jedna osoba. Jednoosobowej spółki z o.o. nie dotyczy zwolnienie z płacenia składek ZUS.

Z drugiej strony założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na pełną kontrolę nad funkcjonowaniem swojej działalności. Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania jest nie tylko kontrola nad firmą, ale również ograniczenie swojej odpowiedzialności za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego wkładu.

Ważnym aspektem jest równie fakt, że działalność w formie spółki z o.o. kojarzy się z kapitałem, wiedzą biznesową i silną firmą oraz wzbudza poszanowanie. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być pierwszym krokiem do wielkiego biznesu.

Działalność w formie spółki z o.o. daje możliwość pozyskania inwestora w sytuacji, gdy spółce grozi ryzyko utraty płynności finansowej, co może doprowadzić do tego, że nie możemy finansować dalszych inwestycji. Dzięki wsparciu finansowemu inwestora można zyskać nie tylko zarobek w czystej postaci, ale również jest możliwość rozwinięcia działalności firmy i zyskania stabilnej pozycji na rynku, a w konsekwencji powoli dążyć do osiągnięcia biznesowego sukcesu.

W przypadku konieczności zakończenia działalności jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, można po prostu ją sprzedać. Spółka nie traci wtedy bytu prawnego, ponieważ będzie prowadzona przez swojego nowego właściciela. Wspólnik spółki z o.o. może sprzedać swoje udziały i uwolnić się od prowadzenia działalności.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.