Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Dlaczego warto inwestować w swoich pracowników?

Każdy pracownik to prawdziwy trzon przedsiębiorstwa, stanowiący o jego znaczeniu, sile i potencjale. Pracodawcy, którzy zdają sobie z tego sprawę, dbają o jego rozwój, dając narzędzia do doskonalenia umiejętności, możliwość zdobywania nowych kompetencji oraz realizacji zawodowych pasji. Jednym z podstawowych działań w tym zakresie są specjalistyczne szkolenia.

Aktualnie każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników na różnych stanowiskach, wymagających różnych umiejętności, ma do wyboru bardzo szeroki wachlarz możliwości szkoleniowych. Ważne, by wybierać rozsądnie – brać pod uwagę cele przedsiębiorstwa oraz możliwości samego pracownika.

Poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników można zwiększyć wartość firmy oraz jej konkurencyjność. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy stan wiedzy praktycznie w każdej dziedzinie biznesu zmienia się w błyskawicznym tempie i bardzo trudne jest utrzymanie się na pozycji być lidera.

Doceniając możliwości pracownika, inwestując środki w jego rozwój zawodowy, możemy bardziej zmotywować go i nawiązywać pewnego rodzaju więzi, które mogą powodować zwiększenie lojalności i zaangażowania podwładnych w działalność przedsiębiorstwa. Ponadto takie podejście do personelu wzbudza szacunek i przyciąga do pracy najlepszych specjalistów. Firma, o której wiadomo, że dba o rozwój intelektualny i zawodowy pracowników to także pracodawca, który cieszy się lepszą opinią i ma większe szanse na znalezienie i utrzymanie dobrych i kompetentnych ludzi na właściwych stanowiskach.

Wyższe kompetencje pracowników gwarantują wyższą efektywność pracy, a to z kolei wyższe zyski dla przedsiębiorstwa.

Każda złotówka wydana na szkolenia pracownicze z reguły przynosi szeroko rozumiane zyski, również te finansowe.

Na etapie projektowania szkoleń w firmie, należy opracować optymalne programy szkoleniowe i wybrać odpowiednich trenerów.

Proces szkoleniowymoże przybierać różne formy, takie jak:

  • coaching,
  • trening grupowy,
  • analizy przypadku (case study),
  • gry i symulacje,
  • odgrywanie ról,
  • wykłady,
  • szkolenia e-learningowe.

    Końcowymi częściami procesu szkolenia powinno być sporządzenie raportu,który winien zawierać przede wszystkim opinie, uwagi i sugestie trenerów oraz ocenę przydatności i skuteczności podejmowanych działań i wyciągnięcie ogólnych wniosków na przyszłość.

Wyszkolony pracownik to najważniejsza inwestycja w przyszłość przedsiębiorstwa.

Firma, która nie zdaje sobie z tego sprawy i nie dba o rozwój pracownika, nie jest w stanie dobrze wykorzystać potencjału ludzkiego i tym samym nigdy nie osiągnie zamierzonych celów.