Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Czym jest tak zwany Estoński CIT, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku?

Zgodnie z zapowiadanymi wcześniej zmianami podatkowymi tak zwany estoński CIT miał zacząć obowiązywać już od lata 2020 roku. Jednak w związku z panującą pandemią koronawirusa Minister Finansów przesunął termin wprowadzenia wyżej wskazanej regulacji na styczeń 2021 roku.

Czym jest tak zwany Estoński CIT i co oznacza dla przedsiębiorców?

Estoński CIT jest rozwiązaniem, które wprowadza zmianę momentu zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Aktualnie w Polsce podatek ten płacony jest przez firmy od wypracowanego w danym roku zysku. Wprowadzenie Estońskiego CITu ma na celu pobudzenie przedsiębiorstw do wzrostu ich inwestycji kosztem konsumpcji. Oznacza to, że firmy będą zobowiązane zapłacić podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty zysku. Należy więc podkreślić, że dopóki pieniądze z wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku zostaną w firmie i będą podlegać dalszej inwestycji w kolejne projekty i środki spółka nie będzie obowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Warto podkreślić, że takie rozwiązanie po raz pierwszy zostało wprowadzone w Estonii już w 1999 roku i przyczyniło się do znacznego tempa wzrostu inwestycji w tym kraju. Rozwiązanie to przyjęły również inne kraje takie jak Łotwa czy Gruzja, a jego zmodyfikowane wersje funkcjonują między innymi w Niemczech i Szwecji.

Estoński CIT jako rodzaj ulgi podatkowej?

W aktualnym stanie prawnym inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwa są opodatkowane 19 % stawką podatku dochodowego od osób prawnych. Zanim bowiem firma zainwestuje uzyskany przez siebie w poprzednim roku zysk musi w pierwszej kolejności odprowadzić od niego podatek w wysokości 19 %. Powyższe oznacza, że tylko 81 % wypracowanego zysku jest przeznaczane przez przedsiębiorstwa na kolejne inwestycje. Wprowadzając Estoński CIT ustawodawca przewiduje, że firmy mogłyby reinwestować nawet 100 % wypracowanego zysku bez konieczności odprowadzania od niego podatku.

Do kogo skierowany będzie Estoński CIT?

Estoński CIT będzie obowiązywać w stosunku do mikro i małych przedsiębiorstw.