Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Czym jest kultura organizacji?

Podstawą każdej firmy, niezależnie od branży w której działa, jej wielkości, czy też samego profilu działalności, jest jej KULTURA.
Na współczesnym rynku, to właśnie kultura organizacji może stanowić czynnik niezwykle istotny w perspektywie długotrwałego rozwoju firmy.

Jak zatem zdefiniować model kultury organizacyjnej? Jaki jest jej wpływ na efektywność danej firmy?

Najogólniej rzecz biorąc, kulturę organizacji można określić jako zbiór wartości, idei, norm wspólnych dla grupy osób pracujących w jednej organizacji. Jakie elementy zawiera w sobie zestaw tych wartości?

Są to:
– wynagrodzenie,
– rozwój kariery,
– lojalność i władzę,
– współuczestnictwo,
– wzajemne komunikowanie się.

Kultura obrazuje sposób działania danej firmy, stanowiąc pewien ukryty i niedostrzegalny gołym okiem aspekt organizacji.

Optymalna kultura organizacyjna jest więc potężnym narzędziem, pozwalającym z dużą skutecznością wpływać na zachowania ludzi. Winna być konstruktywnie zestrojona ze strategią, gdyż tylko wtedy zapewnia obecność postaw i zachowań sprzyjających osiąganiu celów biznesowych i wyzwala w ludziach zaangażowanie i pasję.

Ponadto sprawia, że w takiej kulturze ludzie pozytywnie wypowiadają się o firmie, są z niej wręcz dumni i przyciągają do firmy najlepszych klientów.

Optymalna kultura organizacyjna tworzy pozytywne środowisko pracy. Kultura jest więc narzędziem osiągania celów biznesowych. Należy zastanowić się, kiedy kultura faktycznie zadziała? Otóż tylko wtedy, kiedy w firmie będzie widoczny odpowiedni, spójny model przywództwa. Bowiem najsilniejszym czynnikiem wpływającym na kształt kultury organizacyjnej, są jej menedżerowie.

Liderzy muszą nieustannie dbać o wdrażanie optymalnych zachowań. Powinni odpowiednio je demonstrować, uzasadniać i umiejętnie umieszczać je w kontekście swoich obszarów biznesowych.

W przypadku, kiedy pracownik nie poddaje się wymogom kultury, muszą umieć konsekwentnie je egzekwować, a ostatecznie nawet rozstać się z pracownikiem, który nie ma zamiaru się dostosować.

Każda firma, która świadomie kształtuje swoją kulturę, może w znacznym stopniu zwiększyć swoje szanse w rywalizacji z konkurencją, wpływa też pozytywnie na satysfakcję pracowników, a co równie ważne – poprawia jakość oferowanych produktów. Program wdrażania zmian kulturowych jest procesem długotrwałym i bardzo angażującym organizację. Wymaga on szczegółowego przygotowania.

Oczywiście programu takiego nie przeprowadzi się jej, jeżeli ludzie się nie zaangażują w jego wdrażanie. Im większe będzie to zaangażowanie, tym większa szansa na pozytywny efekt. Program zmian kulturowych jest przede wszystkim budowanie masowej zmiany nawyków dużej zbiorowości bardzo różnych ludzi.

Reasumując, poznanie kultury organizacji wydaje się być super pożytecznym narzędziem kadry zarządzającej. Polityka personalna umożliwia bowiem wywieranie wpływu na członków organizacji w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu osiągnąć cele prowadzonych strategii rozwojowych firmy. Dzięki trafnej diagnozie kultury firmy, można uzyskać jasne wskazówki rozwojowe, pomagające kształtować organizację w pożądanym kierunku.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.