Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Czy w jednoosobowej działalności gospodarczej można mieć więcej niż jeden samochód?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zazwyczaj posiadają w swojej firmie tylko jeden samochód. Zdarza się jednak tak, że w działalności potrzebują więcej niż jedno auto. Czy przedsiębiorca może posiadać dwa samochody w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Co jest kosztem uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, których poniesienie może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Należy w tym miejscu wskazać więc, że o ile auto jest wykorzystywane w działalności gospodarczej, można zaliczyć poniesione na niego wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Co więcej nie ma przeszkód, aby zaliczać do kosztów w jednoosobowej działalności gospodarczej wydatki na więcej niż jeden samochód.

 

Dwa samochody w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy prawa podatkowego nie określają ilości i rodzaju składników majątku przedsiębiorcy. Decyzję w tym zakresie podejmuje sam podatnik. Należy jednak podkreślić, że środki trwałe powinny być wykorzystywane w prowadzonej działalności. Nawet fakt, że działalność gospodarczą prowadzi jedna osoba, która nie zatrudnia pracowników nie oznacza, że w firmie może być wykorzystywany tylko jeden samochód.

W takim przypadku istotnej jest to, czy pojazdy te są rzeczywiście wykorzystywane do działalności gospodarczej. Również w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację drugiego (i kolejnych) samochodów w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Odliczenie podatku VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony tylko w zakresie, w jakim towary  i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Rozliczenie podatku VAT w przypadku samochodów użytkowanych przez przedsiębiorcę jest dwojakie i zależy od tego, czy auto jest używane w trybie mieszanym (tj. do działalności i w celach prywatnych), czy też tylko na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 86a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi używanymi w sposób mieszany kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Podobnie jak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnych ograniczeń co do liczby wykorzystywanych samochodów w działalności gospodarczej.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.