Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Czy składanie podpisu na fakturze jest obowiązkowe?

W świecie rozwijającej się technologii coraz rzadziej można spotkać się z ręcznie wystawianymi fakturami. Zdecydowanie częściej przedsiębiorcy wybierają wystawianie faktury elektroniczne. Taki sposób wystawiania faktur oznacza brak podpisu przedsiębiorcy na fakturze. Czy takie postępowanie jest błędem?

Jakie dane powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura?

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać m.in. takie dane jak:
-data wystawienia,
-kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
-imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
-numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
-numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
-datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
-nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
-miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
-cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
-kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
-wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
-stawkę podatku,
-sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
-kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
-kwotę należności ogółem.
Wymienione powyżej dane, które powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura nie wskazują, aby podpis lub pieczątka przedsiębiorcy były wymagane. Nie oznacza to jednak, że podatnik nie może umieścić swojej pieczątki czy też podpisu na fakturze.

Czy faktura z podpisem ma inną wartość formalną niż faktura bez podpisu?

Co do zasady faktura z podpisem nie różni się merytorycznie od faktury, na której podpis przedsiębiorcy nie widnieje. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku nieuczciwego kontrahenta, który nie zapłacił za towar lub usługę faktura z jego podpisem może stanowić dowód w sprawie toczącej się przed sądem. Natomiast w przypadku niepodpisanej faktury, nie stanowi ona automatycznie dowodu w sprawie. Udowodnienie wynikających z niej faktów będzie wymagać przesłuchania stron oraz przeprowadzenia postępowania dowodowego, co znacznie przedłuży postępowanie sądowe.

Podsumowując, brak podpisu na fakturze nie jest błędem. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wymieniają podpisu na fakturze jako elementu obowiązkowego decydującego o ważności dokumentu.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.