Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Czy organizacja wigilii pracowniczej może być rozliczona w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorstwa?

Ostatni miesiąc w roku kojarzy się większości ze świąteczną atmosferą. Jest to czas refleksji i podsumowań. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zorganizowanie dla pracowników świątecznego spotkania wigilijnego. Jednak planując wigilię pracowniczą należy mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku wydatki na nią będą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Co może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. (odpowiednio art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.). W regulacjach tych został ujęty katalog wydatków, które nie mogą być zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów.

Istotny cel spotkania

Wydatki na samo spotkanie pracownicze mające na celu tylko konsumpcję potraw wigilijnych według organów administracji podatkowej nie mogą stanowić dla przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów. Dlatego, aby wydatki poniesione na wigilię firmową mogły zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów należy mieć na uwadze poboczny cel spotkania np. integracja pracowników, omówienie wyników firmy w danym roku, czy też zaprezentowanie planów na nowy rok. Ważne jest, aby takie spotkanie sprzyjało poprawie atmosfery wśród pracowników i wzrostowi ich motywacji do pracy, co może przekładać się na ich większą efektywność.

Świąteczne spotkanie z kontrahentami, a koszty uzyskania przychodów

Analizując możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją spotkań świątecznych należy odnieść się również do wigilii dla kontrahentów. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), za koszty uzyskania przychodów nie można uznać wydatków poniesionych na reprezentację, szczególnie tych poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Powyższe oznacza, że organy podatkowe mogą uznawać spotkanie świąteczne dla kontrahentów za reprezentację firmy. Zatrzymując się przy tym zagadnieniu, warto zwrócić uwagę na Interpretację Ogólną Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 roku nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, w której organ podatkowy wskazał, że „Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. i art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.”.

Wyjątek od reguły

W wyżej przytoczonej Interpretacji Ogólnej Minister Finansów wskazał jednak wyjątek, zgodnie z którym wydatki poniesione na spotkanie z kontrahentem mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z wyrażonym przez niego stanowiskiem „Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. i art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej. Mając na uwadze ten wyjątek należy ponownie przeanalizować cel spotkania z kontrahentami (podobnie jak z pracownikami) i oprócz samej konsumpcji skupić się na np. podsumowaniu dotychczasowej współpracy lub omówieniu wspólnych celów przedsiębiorstw na kolejny rok.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.