Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Całoroczne zawieszenie działalności gospodarczej, a złożenie deklaracji rocznej

Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Na marginesie należy wspomnieć, że zgodnie z ust. 2 tego samego przepisu przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Oznacza to, że okres zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę może pokrywać się z rokiem kalendarzowym. W tym momencie należy wskazać na art. 11 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Z jakich obowiązków zwolnieni są przedsiębiorcy podczas okresu zawieszenia działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie musi:
-wpłacać w ciągu roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
-wpłacać w ciągu roku podatkowego kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
-wpłacać uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy.
Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca w żadnym akcie prawnym nie wskazał, że w związku z zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej zwalnia przedsiębiorcę ze złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

Do kiedy należy złożyć deklarację podatkową składaną za okres zawieszenia działalności gospodarczej przypadający na cały rok podatkowy?

Jak już wspomniano powyżej zawieszenie działalności gospodarczej w okresie pokrywającym się z rokiem podatkowym nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku złożenia deklaracji rocznej. Oznacza to, że wraz z zakończeniem roku podatkowego przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza była zawieszone przez poprzednie dwanaście miesięcy jest obowiązany złożyć zeznanie roczne. Należy przy tym zaznaczyć, że w zależności od wybranej wcześniej formy opodatkowania przedsiębiorcy mają różne terminy na złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy który wybrali jako formę opodatkowania dochodów skalę podatkową lub podatek liniowy mają obowiązek złożyć zeznanie roczne w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym którego zeznanie dotyczy. Inny termin na złożenie deklaracji podatkowej za poprzedni rok obowiązuje przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Mają oni bowiem obowiązek złożyć zeznanie roczne za miniony rok w terminie od 15 lutego do końca lutego. Jeszcze mniej czasu na złożenie deklaracji rocznej mają przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej wybrali kartę podatkową. W przypadku tej formy opodatkowania termin na złożenie zeznania rocznego za rok poprzedni mija 31 stycznia.

Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż w związku z pandemią koronawirusa został wydłużony termin na złożenie deklaracji rocznej za 2019 rok w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Oznacza to, że zeznanie roczne można złożyć do 31 maja 2020 roku.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.