Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Budowanie zespołu w firmie

Współczesne firmy stawiane są przed wieloma trudnymi wyzwaniami, które stawia im dynamiczne i konkurencyjne otoczenie. Systemy zarządzania wspomagają w znacznym stopniu nowoczesne informatyczne i innowacyjne koncepcje, jednak…

…nadal kluczowym czynnikiem sukcesu w firmie jest człowiek.

Aby rozwiązywać trudne problemy i dążyć do rozwoju zarówno firmy jako całości, jak i tworzących ją jednostek, należy zbudować odpowiedni zespół pracowniczy, który jest w stanie skutecznie działać w zmiennych warunkach.

Zalety pracy w zespole to:

 • wzrost motywacji,
 • wydajności,
 • wydatne zmniejszenie rotacji kadr,
 • stworzenie atmosfery satysfakcji,
 • współzawodnictwo,
 • opieka nad słabszymi,
 • synergia,
 • zmniejszenie stresów.

Skuteczny przywódca wydobywa z ludzi nieujawnione dotychczas wartości i talenty.

Odpowiednio określone role zespołowe pozwalają ludziom spełnić się w działaniach.

Budowanie zespołu jest jednak trudnym i złożonym procesem, przebiegającym stopniowo, związanym z wywołaniem tożsamości zespołu, określeniem wspólnych celów oraz wspólnej wizji działania.

W trakcie tworzenia zespołu niezbędne jest ustalenie reguł współpracy, wyznaczenia roli oraz indywidualnych celów do zrealizowania.  Członków zespołu należy informować o stopniu realizacji wyznaczonych celów, jak i podkreślać dotychczasowe osiągnięcia. W taki sposób uda się utrzyma spójność zespołu i osiągać wspólne cele oraz misję.

Konstruowanie zespołu nie jest rzeczą łatwą, jest specyficzną umiejętnością, polegającą z jednej strony na rozwiązywaniu wspólnie problemów, a z drugiej na odwracaniu uwagi pracowników od małych niepowodzeń. Skuteczny kierownik zespołu potrafi przewidywać zachowania ludzi i ich emocje, uważnie słucha i jest otwarty na odmienne poglądy, posiada umiejętności negocjacyjne, koncentruje się na rozwiązywaniu problemów, potrafi rozwiązywać konflikty oraz wyciąga wnioski z sukcesów i porażek.

Skuteczny zespół winien posiadać określone cechy:

 • wspólny cel oraz wskazanie sposobu jego realizacji,
 • jednolite zaangażowanie członków zespołu w realizację zadania,
 • odpowiednia atmosfera, sprzyjająca wzajemnemu zaufaniu i otwartości,
 • dobra komunikacja, otwarta i szczera wymiana informacji, myśli i pomysłów,
 • poczucie przynależności do zespołu,
 • fachowa wiedza, doświadczenie i umiejętności potrzebne do rozwiązania problemu lub zadania.

Po utworzeniu zespołu, niebywale ważna jest rola lidera, który kontroluje, dostarcza informacji zwrotnych oraz stanowi ogniwo spajające członków grupy.
Gdy mamy już do czynienia z dojrzałym zespołem, zadaniem lidera jest obserwowanie grupy i ustalenie, jak sobie radzi z powierzanymi jej zadaniami. Ważne jest jednak, by potrafił powstrzymywać się od nieuzasadnionych ingerencji i pozwalał członkom grupy na swobodne działanie.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.