Księgowość, prawo, doradztwo, networking

SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA.

65,00 

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie nowo zatrudnionemu pracownikom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do stanowiska pracy. Celem szkoleni wstępnego jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.

Kategoria:

Opis

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie nowo zatrudnionym pracownikom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem szkoleni wstępnego jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.  Pozwoli także wskazać zagrożenia występujące na stanowisku pracy na którym został zatrudniony. Szkolenie to obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.