Księgowość, prawo, doradztwo, networking

SZKOLENIE OKRESOWE ROBOTNICZE.

85,00 

Okresowe szkolenie  bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Ma ono na celu aktualizację oraz ugruntowanie wiedzy. Ważne, aby pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

Kategoria:

Opis

Okresowe szkolenie  bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Ma ono na celu aktualizację oraz ugruntowanie wiedzy.  Powinno zostać przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Ważne, aby pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Następne – nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast  na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Zakres tematyczny będzie dotyczył:

-regulacji prawnych bhp, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą,

-zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasad i metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników,

-zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożenia (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.