Księgowość, prawo, doradztwo, networking

SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

150,00 

Celem szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest aktualizacja, uzupełnienie wiedzy, i nabycie umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną praca.
Kategoria:

Opis

Osoby, które odpowiedzialne są za  kierowanie pracownikami odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu  każdego przedsiębiorstwie. Odpowiadają nie tylko za prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy, za odpowiednią organizację, ale również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego ważne jest żeby kadra zarządzająca posiadała odpowiednia wiedzę i doświadczenie, aby prawidłowo realizować tę rolę.

Celem szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest aktualizacja, uzupełnienie wiedzy, i nabycie umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną praca.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsze szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami należy wykonać w ciągu pół roku od dnia zatrudnienia pracownika. Kolejne szkolenia okresowe dla tej grupy pracowników wykonuje się nie rzadziej niż co 5 lat.