Czy zakup gruntu może być formą realizacji ulgi mieszkaniowej?

Na czym polega ulga mieszkaniowa? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później … Czytaj dalej Czy zakup gruntu może być formą realizacji ulgi mieszkaniowej?